Over mij

In mijn werk komen de opleidingen die ik heb afgerond samen. Ik fotografeer in situaties waar het gaat over gezondheid en ziekte, einde van het leven en de dood.

Reden

Wat is daarvan de reden? Ik vind het bijzonder om dichtbij te mogen komen. Bij ons thuis vroeger werden er altijd grappen gemaakt. Ik vind humor heerlijk en houd daarnaast van de ‘echte’ zaken in het leven. En tijdens de oorlog heeft mijn vader een granaatinslag meegemaakt. Deze kwam op de zijkant van hun huis richting kelder. Zijn zusje (half jaar) is hierbij om het leven gekomen. Mijn vader (ruim anderhalf) lag op sterven en heeft het ternauwernood gered. Laatst zei iemand tegen mij, misschien ben jij wel met leven en dood gaan werken vanwege je vader. Wie weet.

Optimaal functioneren

Als ik in een bepaalde situatie mag komen waar het erop aan komt, dan functioneer ik optimaal. Ik bedoel met erop aankomen dat het puur is, met echtheid omgeven, intiem en dichtbij. Dit ervaar ik bij het einde van het leven en het dichtbij de dood zijn.

Verlies

Tijdens mijn studie aan de fotoacademie kreeg ik een opdracht. Er werd gevraagd om aan de hand van een bepaald thema elke week één foto te maken. Mijn thema werd verlies. Omdat het daarover ging fotografeerde ik als eerste een blinde man. De tweede foto was een patiënt in het hospice die zou komen te overlijden. Hij had een naaste aan zijn zijde. De derde foto ging over het verliezen van een sportwedstrijd. Ook maakte ik een foto van een begraafplaats in Frankrijk. De vierde foto. De vijfde foto was een brief aan een overleden cavia. De laatste foto had betrekking op rotzooi op straat. Ik wist toen nog niet dat verlies de richting was die ik definitief wilde inslaan. Verlies van het leven, van het aardse leven. Richting de dood, het einde van het leven.

Hieronder vertel ik wat meer over mijn gevolgde en afgeronde opleidingen.

Fotoacademie

In december 2012 heb ik mijn diploma gehaald aan de fotoacademie van Amsterdam. Mijn eindproject was het volgen van een eeneiige tweeling met een progressieve stofwisselingsziekte. De jongens zijn inmiddels overleden. Een half jaar na elkaar. Ik heb ze vijf jaar gevolgd, tot en met hun sterven en het afscheid.

Bijzonder afscheid

De eerste jongen is gecremeerd, met alleen het gezin en lag in een kist. De tweede jongen lag op een opbaarplank. De as van de jongen die eerder was overleden werd over het lichaam van de tweede jongen uitgestrooid. Hierna zijn ze samen begraven, op een natuurbegraafplaats met iedereen die wilde komen. Ik heb nog steeds contact met deze familie. Ze hebben (ook de jongens) een speciale plek in mijn hart.

Gezondheidswetenschappen: verplegingswetenschap

In 1993 heb ik mijn diploma behaald aan de Universiteit van Maastricht. Ik heb diverse meetinstrumenten ontwikkeld en getest. Nu heb ik vooral interesse in kwalitatief onderzoek. Omdat ik met name het directe contact met de zieke en zijn/haar naasten als bijzonder ervaar. De meeste onderzoeken vinden plaats in het academisch hospice Demeter, in De Bilt. In samenwerking met het Julius Centrum aan de Universiteit van Utrecht. Hieronder licht ik twee van de onderzoeken toe.

Voorkeurshouding van sterven

Het onderzoek naar de voorkeurshouding van sterven was in 2015-2016. De onderzoeksvraag: Draagt het realiseren van een specifieke houding, ‘de voorkeurshouding’, bij aan de kwaliteit van sterven? In een korte studie zijn interviews gehouden, foto’s genomen en is een lijst afgenomen over comfort.

Interview met foto

Bij alle patiënten is een interview gevraagd naar hun voorkeurshouding. Van deze houding is een foto gemaakt. Bij het maken van een foto werd patiënten gevraagd in een voor hen prettige houding te gaan liggen. Dus zij gingen liggen op bed. Bij de meeste patiënten verscheen er direct een ontspannen uitdrukking op het gezicht. Ze gaven aan ‘zo in slaap te kunnen vallen’. Zie hieronder de publicaties. 

Waardigheid

Het huidige onderzoek waar ik aan meewerk gaat over de (ervaren) waardigheid in het contact met het zorgpersoneel. Vanwege corona is dit onderzoek tijdelijk stil gelegd.  De waardigheid observeer ik door mee te lopen met professionals / vrijwilligers. Ik observeer hun (verbale en non-verbale) contact met de patiënt. De eerste resultaten worden momenteel verwerkt in een artikel.

Voor de onderzoeken werk ik samen met dr. Everlien de Graaf en drs. Marijke Kars.

https://www.umcutrecht.nl/en/research/researchers/de-graaf-everlien.e

https://www.umcutrecht.nl/en/research/researchers/kars-marijke-c-mc

De onderzoeken zijn onder begeleiding van hoogleraar palliatieve zorg / hospicezorg Prof.dr. Saskia Teunissen

https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/zorgverleners/teunissen-s-c-c-m

Publicaties

van den Wijngaard, C & Thien, N. (2019). Sterven met een glimlach. Brancheblad uitvaartzorg, 6, 16-17.pdf

Verboeket-Crul, C., Thien, N., & Teunissen, S.(2016). Natural Body Posture of Preference in the Dying Process- An Explorative Observational Study in a hospicesetting. Archives of Palliative Care, 1(1).

Verboeket-Crul, C., Tien, N., & Teunissen, S. (2017) Voorkeurshouding bij overlijden De moeite waard om bij stil te staan. Pallium, 19(4), 23-26.

https://drive.google.com/a/hospicedemeter.nl/uc?id=0B1FgjqWabsjoRHZJOTI1NmNLb00&export=download

Zie ook de website Pallium.

Opleidingen

2009-2012 Fotoacademie Amsterdam, diploma december 2012, met goed gevolg 

https://www.fotoacademie.nl

1993-1995 Gezondheidswetenschappen afstudeerrichting Verplegingswetenschap Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, diploma

https://www.maastrichtuniversity.nl

1989-1993  Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde (HBO-V) Utrecht, diploma

https://www.hu.nl/voltijd-opleidingen/verpleegkunde