Over mij

Fotoacademie, gezondheidswetenschappen en HBO-Verpleegkunde: de juiste combinatie!!!

In mijn werk komen mijn gevolgde opleidingen samen. Fotograferen in situaties waar het gaat over gezondheid en ziekte, einde van het leven en de dood.

Wat is daarvan de reden? Ik vind het bijzonder om dichtbij te mogen komen. Bij ons thuis vroeger werden er altijd grappen gemaakt. Ik vind humor heerlijk en houd daarnaast van de ‘echte’ zaken in het leven. Als ik in een bepaalde situatie mag / kan komen waar het erop aan komt functioneer ik optimaal. Ik bedoel met erop aankomen dat het puur is, met echtheid omgeven, intiem en dichtbij. Dit ervaar ik als het gaat om het einde van het leven.

Fotoacademie

Tijdens mijn studie aan de fotoacademie kreeg ik een opdracht om aan de hand van een bepaald thema elke week één foto te maken. Mijn thema werd verlies. Verlies van zicht omdat je blind bent, verlies van een dierbare omdat degene is overleden, verlies van een sportwedstrijd, verlies van een huisdier en ik heb ook een foto gemaakt van een begraafplaats. Ik wist toen nog niet of had het besef niet dat dat de richting was die ik definitief wilde inslaan. Ik vertel wat meer over mijn opleidingen in het volgende stuk.

In december 2012 heb ik de fotoacademie Amsterdam met goed gevolg afgerond. Mijn eindproject was het volgen van een eeneiige tweeling met een progressieve stofwisselingsziekte. De jongens zijn inmiddels overleden. Een half jaar na elkaar. Ik heb ze vijf jaar gevolgd, tot en met hun sterven en het afscheid. De eerste jongen is gecremeerd, met alleen het gezin en lag in een kist. De tweede jongen lag op een opbaarplank, de as van de eerste jongen werd over zijn lichaam uitgestrooid om hierna samen te worden begraven, op een natuurbegraafplaats met iedereen die wilde komen. Ik heb nog steeds contact met deze familie. Ze hebben (ook de jongens) een speciale plek in mijn hart.

Onderzoek

Naast mijn werk als fotograaf werk ik regelmatig mee aan onderzoeken (soms ook in combinatie van fotografie) in het academisch hospice Demeter. Sommige van deze onderzoeken vinden plaats in samenwerking met het Julius Centrum aan de Universiteit van Utrecht. 

Het onderzoek naar de voorkeurshouding van sterven heeft in 2015-2016 plaatsgevonden. De onderzoeksvraag hierbij: Draagt het realiseren van een specifieke houding, ‘de voorkeurshouding’, bij aan de kwaliteit van sterven? In een pilotstudie zijn semi-gestructureerde interviews, fotografie en scorelijsten voor het observeren van comfort, gecombineerd. Bij alle patiënten is een semigestructureerd interview gevraagd naar hun voorkeurshouding van liggen en slapen tijdens opname in hospice Demeter. Deze voorkeurshouding is voor iedere patiënt vastgelegd met behulp van foto’s. Bij het maken van een foto werd patiënten gevraagd in de voor hen meest comfortabele houding te gaan liggen op bed en zich voor te stellen te gaan slapen. Bij de meeste patiënten verscheen er direct een ontspannen uitdrukking in het gezicht en ze gaven aan ‘zo in slaap te kunnen vallen’. Als u meer belangstelling heeft kunt u de publicaties aanklikken. 

Het huidige onderzoek waar ik aan meewerk gaat over de (ervaren) waardigheid in het kader van passende zorg aan mensen die in een hospice liggen. Vanwege corona is dit onderzoek tijdelijk stil gelegd.  De waardigheid observeer ik door mee te lopen met professionals / vrijwilligers in contact met de patiënt. De eerste resultaten worden momenteel verwerkt in een artikel.

Voor dit onderzoek werk ik samen met Everlien de Graaf en Marijke Kars.

https://www.umcutrecht.nl/en/research/researchers/de-graaf-everlien.e

https://www.umcutrecht.nl/en/research/researchers/kars-marijke-c-mc

De onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van hoogleraar palliatieve zorg / hospicezorg Prof.dr. Saskia Teunissen

https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/zorgverleners/teunissen-s-c-c-m

Publicaties

van den Wijngaard, C & Thien, N. (2019). Sterven met een glimlach. Brancheblad uitvaartzorg, 6, 16-17.pdf

Verboeket-Crul, C., Thien, N., & Teunissen, S.(2016). Natural Body Posture of Preference in the Dying Process- An Explorative Observational Study in a hospicesetting. Archives of Palliative Care, 1(1).

Verboeket-Crul, C., Tien, N., & Teunissen, S. (2017) Voorkeurshouding bij overlijden De moeite waard om bij stil te staan. Pallium, 19(4), 23-26.

https://drive.google.com/a/hospicedemeter.nl/uc?id=0B1FgjqWabsjoRHZJOTI1NmNLb00&export=download

Zie ook de website Pallium.

Opleidingen

2009-2012 Fotoacademie Amsterdam, diploma december 2012, met goed gevolg 

https://www.fotoacademie.nl

1993-1995 Gezondheidswetenschappen afstudeerrichting Verplegingswetenschap Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, diploma

https://www.maastrichtuniversity.nl

1989-1993  Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde (HBO-V) Utrecht, diploma

https://www.hu.nl/voltijd-opleidingen/verpleegkunde